Wednesday, October 30, 2013

Gwen's Birthday Shirt

Allrighty, I've been super absent around here... get ready for a slew of posts...

Gwen turned 5 and her Mom wanted a birthday shirt like Catie's.
I think it turned out really cute.  I used fabric for the 5 and purple flocked, iron-on vinyl for the words.


Gwen loved it and the birthday was a success.Pin It

1 comments:

giaonhan247 said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa bắc nam bằng đường sắt ngày càng lớn, dịch vụ vận chuyển ô tô bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa gửi xe máy bắc nam bằng tàu hỏa bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển container lạnh bắc nam chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.